Hiển thị

Rượu Gừng Nghệ

Chúng tôi cung cấp sản phẩm rượu gừng nghệ hạ thổ do cơ sở trực tiếp sản xuất tại Nghệ An. Sản phẩm đảm bảo làm đúng quy trình, không bớt xét nguyên vật liệu, và hạ thổ đúng 100 ngày.

Rượu Gừng Nghệ

150.000đ
Danh mục sản phẩm
Sản phẩm tiêu biểu